På salgsuddannelsens 3 modul bookede vores deltagere kundemøder, og igen var hitraten høj – over 70%!! 

En af vores deltagere, Ulrik Saxkjær-Ahmed fra Motus A/S, fortæller, hvordan han i sidste uge brugte sin nye viden om spørgeteknik til et salgsmøde: “Det var det andet møde med kunden, og ved at fokusere på at få konkret viden om kundens forretningsprioriteter, lykkedes det mig på den halve tid at få 3 gange så meget information med fra mødet i forhold til første gang. Og jeg havde helt klart indtryk af, at min kunde også var rigtig glad for mødet.“ Ulrik havde et andet møde, hvor “jeg fandt frem til, at der simpelt hen ikke var noget at komme efter. Før kurset ville jeg helt sikkert have brugt mere tid på kunden uden at få noget ud af det.” Og netop dét er en af de sværeste ting at lære for en sælger: At turde sige nej til at bruge mere tid på en kunde. Men vi har alle sammen begrænset tid, og med de rigtigte teknikker kan vi afgøre, hvor vi bedst anvender vores energi. 

Vi glæder os til næste modul på Salgets ABC, hvor vi introducerer en effektiv model til at håndtere indvendinger. Derudover træner vi, hvordan vi griber en opportunity an, hvis en anden leverandør er kommet først til kunden. Undersøgelser viser, at der kun er 10% chance for succes i den slags situationer. Det har vi tænkt os at lave om på!