Vi ved alle, hvor meget en fejlrekruttering kan koste en virksomhed, og hvor betydningsfuld en rigtig rekruttering kan være. Men hvordan finder du ud af, om den person der sidder overfor dig, er den rette person til din ledige stilling? Og hvordan kan du sikre dig, at kandidatens adfærd i interviewet stemmer overens med hendes adfærd i dagligdagen?

I dette indlæg får du gode råd til, hvordan du kan optimere din interviewteknik og kan blive mere bevidst om den non-verbale kommunikation, som opstår i et interview.

Derfor giver kendte rekrutteringsteknikker ikke altid det bedste resultat

Personlighedstests anses som en god måde at lære dine kandidater at kende. Her er det karakteristika som blandt andet ambition, samarbejde og organisering som måles. Karakteristika, som alle mennesker besidder i mindre eller højere grad, og som afhænger meget af konteksten. Tænk tilbage på en gang, hvor du blev testet; var du da påvirket af udefrakommende faktorer? Ændrede dine svar sig, fordi du gennemgik en familiekrise eller havde haft en dårlig oplevelse på din tidligere arbejdsplads? Eller fordi du havde forberedt dig hjemmefra og ikke svarede det, der først faldt dig ind, men hvad du troede virksomheden foretrak at du svarede? Eller tænkte du oprigtigt over, hvordan du virkelig er i disse situationer, og valgte et svar som du ikke var tilfreds med efterfølgende?

Det gode testværktøj skal have troværdigheden og validiteten af dine svar for øje, men den viser jo næppe et fuldkomment billede af dit ”sande jeg”, da vi som mennesker er meget mere komplekse end som så. En dygtig recruiter, der giver mange testfeedbacks, vil indgå i en så konstruktiv og åben dialog som muligt omkring testen med kandidaten. Men kommer man til at tale om det, der er vigtigt til samtalen? Det kan en viden om den non-verbale kommunikation, der er tilstede under et interview, hjælpe dig med.

Vi anbefaler, at du følger 3 trin til at guide dig igennem rekrutteringsprocessen.

Trin 1: Samtalen

Det første trin på vejen mod at finde den bedste kandidat er samtalen. For de fleste virksomheder gælder det, at recruiteren har forberedt en række spørgsmål, som hun ønsker svar på i løbet af samtalen. Men hvad nu hvis kandidaten har indstuderet svarene på forhånd? Hvis svarene er indstuderede, hvordan ved man så, om kandidaten fortæller sandheden eller bluffer? Løsningen er at anvende sig af mere spontanitet i interviewet, så kandidaten ikke kan give et indstuderet svar. Når kandidaten bliver overrasket, reagerer kroppen automatisk, og recruiteren kan derfor aflæse kandidatens kropssprog.

En grundlæggende viden om kropssprog kan fortælle dig meget om en person, men det kan også vildlede dig, da der er flere faktorer, der spiller ind under et interview. 60-80% af all kommunikation er nonverbal, og derfor står du stærkt som recruiter, hvis du både kan aflæse kropssprog og lærer at tolke de subtile Micro Expressions, som kandidaten ubevidst viser, når hun reagerer på de følelser, der dukker op under samtalen.

Trin 2: Micro Expressions

Micro Expressions er små, ubevidste ansigtsudtryk, der afspejler ens følelser i en uventet situation. Inden for disciplinen Micro Expressions er der to gode teknikker, du kan bruge til at indsamle den mest korrekte information om kandidaten under jeres interview.

Spørgeteknik

Den første teknik går ud på at holde øje med kandidatens ansigt, efter du har stillet et af dine spørgsmål. Her gælder det om at se, hvilket Micro Expression der først dukker op i kandidatens ansigt –  hvordan kandidaten reagerer, før han har givet et verbalt svar. Du kan for eksempel anvende teknikken ved at spørge ind til kandidatens tidligere forhold til sine kolleger. Hvis kandidaten viser udtryk, som er knyttet til udtrykkene ”afsky” eller ”vrede” ved spørgsmålet, før kandidaten har formået at udarbejde et svar, kan det indikere, at han har samarbejdsproblemer.

 Husk på, at den første følelsesmæssige reaktion sker spontant, før kandidaten har mulighed for at udarbejde et tiltalende svar.

Opsummeringsteknik

Den anden teknik går ud på, at du bruger et par minutter på at opsummere, hvad kandidaten har fortalt om sig selv under samtalen, eller hvad der står i hans CV. Her er det vigtigt, at du præsenterer dine egne antagelser eller konklusioner om kandidaten. Denne metode er bygget på det faktum, atman ikke kan kontrollere sine følelser, mens man hører nogen tale om en. Derfor vil flere forskellige ansigtsudtryk eller kropssprog dukke op i løbet af din opsummering. Her får du mulighed for at vurdere, hvordan kandidaten føler omkring visse udsagn om sig selv, hvilket kan give dig en bedre indikation om, hvem personen i virkeligheden er.

Trin 3: Fortolkning af Kropssprog & Micro Expressions

Når du har lært at genkende Kropssprog og Micro Expressions, kan du også ændre adfærden hos din kandidat under samtalen ved at tilpasse dine ord og sætninger til kandidatens nonverbale reaktion. Derudover vil du kunne sætte ord på din mavefornemmelse, da du vil kunne se, om der er uoverensstemmelse mellem kandidatens verbale og nonverbale kommunikation. Således kan du dreje samtalen over til det, der er vigtigt at tale om.

Hvordan gør man så det i praksis?

Brug den rigtige samtalestrategi, hvori du formulerer dig på en måde, der resulterer i nonverbale respons. Du kan blandt andet formulere dine spørgsmål mere indirekte, og få bekræftet dine spørgsmål gennem nonverbale tegn. På den måde sikrer du dig, at kandidaten ikke pynter på sandheden, når det for eksempel handler om forholdet til personens tidligere chef eller hans tidligere rolle i et team. Derudover er det bedre at få kandidaten til at lytte til dig end at stille spørgsmål, som han muligvis har kunnet forberede et svar på hjemmefra. På den måde får du den første reaktion i form af et Micro Expression, eller en ændring i kropssproget, hvilket tit er den mest sandfærdige reaktion fra kandidaten.

Du kan selvfølgelig aldrig være 100 procent sikker på, at et Micro Expression korrekt afslører din samtalepartners følelser, men ved at lære forskellige nonverbale kommunikationsteknikker, vil dine interviews give mere sandfærdige resultater.

 

Huskeliste til din næste jobsamtale

Næst gang du skal interviewe en kandidat til en stilling, skal du huske på, at du opnår det mest effektive resultat, og dermed øger sandsynligheden for at finde det rette match, ved at følge disse tre simple råd:

  • Overrask kandidaten
  • Tilpas din kommunikation til hvad du ser
  • Få kandidaten til at lytte til dig

Hvis du vil lære mere om Micro Expressions og Kropssprog kan du tilmelde læse mere på vores hjemmeside, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig vores næste Certificeringskursus i Micro Expressions. Vi kommer også gerne ud og underviser dit rekrutteringsteam til at blive endnu bedre til den non-verbale kommunikation der sker under et interview.