Prescriptive Selling

Prescriptive Selling

Har dine sælgere udfordringer med at få lukket salget? Har I for mange leads, der går tabt i salgsprocessen? Måske ligger svaret i manglende overensstemmelse med kundens købsproces fra problemet opstår til der vælges en løsning.

På denne workshop fokuserer vi på Prescriptive Selling. I får større forståelse for jeres kunders købsprocesser, og I lærer at guide jeres kunder hurtigt og effektivt gennem købet.

Hvis dine sælgere har svært ved at lukke deres opportunities og skubber dem foran sig fra det ene kvartal til det næste, er dette den rigtige workshop for dig.

Dine sælgere lærer at forkorte jeres salgscyklus, og hvordan de kan hjælpe kunden med hurtigere at tage en beslutning, der kan løse deres udfordringer.

På denne workshop tager vi udgangspunkt i dine sælgeres egne opportunities, og ved hjælp af Prescriptive Selling og vores analytiske værktøjer lærer de at guide deres kunder hurtigt igennem deres købsproces. De lærer at bruge økonomiske nøgletal til at kvantificere værdien af jeres løsninger, og de lærer at levere overbevisende og personaliserede præsentationer, der rammer direkte ned i kundens behov.

Vi inddeler jer i grupper, og igennem rollespil med erfarne salgstrænere, lærer I at diskutere indkøbsproces, værdi og pris i svære situationer.

I løbet af workshoppen lærer jeres sælgere:

  • Hvordan de anvender eksisterende viden om jeres kunder til at facilitere indkøbsprocessen hos nye kunder.
  • Hvordan de anvender ROI, TCO og nutidsværdi til at positionere jeres løsning overfor kundens indkøbs- og finansafdeling.
  • At stille skarpe spørgsmål og accelerere deres opportunities ved at følge kundens beslutningsprocesser.
  • At holde afsluttende præsentationer og lukke salget.

Før du afgør, om dette er den rigtige workshop for dine sælgere, anbefaler vi en indledende samtale, hvor vi sætter fokus på jeres udfordringer og diskuterer potentielle løsninger.

Jeg vil gerne vide mere.

Book et 20 minutters online møde med Christian Schönström-Lund

Her kan du læse mere om, hvordan bl.a. Trustpilot har anvendt workshoppen i sin hverdag

Trustpilot logo referencer

Vi har valgt at samarbejde med Christian fra Inspired Communication, da vi ønsker et kompetenceløft af vores salgsstyrke ift. en række områder. Ved hjælp af mini-workshops har Inspired Communication og Christian hjulpet os til:

1. At udbrede vores løsninger til flere forskellige stakeholders i vores kunders organisationer.

2. Forkorte salgsprocessen, og derved frigive mere tid til andre opgaver.

3. Ved hjælp af Prescriptive Selling har vi opnået en større forståelse for vores kunders indkøbsprocesser, og vi har fået input til at integrere de værktøjer, vi har gennemgået på de forskellige workshops.

Vi har været meget tilfredse med Christian og Inspired Communication, da de leverer skræddersyede workshops efter vores behov, og gør meget ud af at følge op og sikre en god implementering af de værktøjer vi arbejder med. Vi ser meget frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Trustpilot