Micro Expressions EQ og Kropssprog

Få succes i dine salg med Micro Expressions

Vi underviser jeres sælgere i at aflæse og anvende Micro Expressions & Body Language i kundeinteraktioner. I kan for eksempel forbedre jeres gennemslagskraft ved bevidst at anvende effektivt kropssprog i jeres præsentationer, eller I kan vælge at fokusere på at forstå jeres kunders underbevidste, følelsesmæssige reaktioner i salgs- og forhandlingssituationer, så I bedre kan tilpasse jeres kommunikation.

Micro Expressions & Body Language for Salgsteams

Al salg handler i bund og grund om følelser. Mennesker køber ikke et produkt, de køber den følelse de får, når de forestiller sig de oplevelser de kan få ved at have eller bruge produktet. Derfor skal dine sælgere ikke bare sælge et produkt, men de skal sælge et lykkeligt billede af hvad resultatet vil være, hvis de køber fra dig.

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem salgsresultater og ens evne til at aflæse Micro Expressions. Ofte ses det i salgsteams, at de sælgere der klarer sig bedst, også opnår et bedre resultat i en indledende Micro Expressions-test. Derfor er det essentielt for dine sælgere at opnå viden om Micro Expressions.

Vores kursus i Micro Expressions & Body Language for salgsteams, underviser dine sælgere i at identificere hvordan jeres kunder føler i en specifik situation. Samt underviser vi i, hvordan de kan anvende denne viden til at opnå bedre salgsresultater. Med kurset vil du få et klarere billede af, hvordan Micro Expressions ser ud og hvordan du kan tilpasse din kommunikation, til de følelser du identificerer i ansigtet.

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om Micro Expressions og kropssprog for sælgere

Vil du lære mere om Micro Expressions: så læs denne artikel fra Harvard Business Review: The secret to negotiating is reading peoples faces

Åbne kurser

Vil du lære at bruge Micro Expressions i din hverdag og derved blive en bedre forhandler, recruiter eller leder og samtidig forhøje din EQ?
Så book dig ind på én af vores endags-workshops.


Kontakt Hanna Schönström-Lund på hsl@inspireddevelopment.dk for at høre nærmere