Medarbejderudvikling

Motiverende medarbejderudvikling

På vores kursus for medarbejderudvikling lærer vi dine medarbejdere, hvordan de kan udvikle deres daglige præstationer, og samtidig motiverer vi dem til at tage en aktiv del i deres individuelle udvikling. Vi tilbyder skræddersyede workshops, der udarbejdes i samarbejde med dig, så de bedst matcher dine egne og dine medarbejderes behov.

Medarbejderudvikling

Den konstante forandring og udvikling af din virksomhed medfører ikke kun en spændende og varieret arbejdsdag, men også et sæt udfordringer, der skal løses. En af de største ledelsesudfordringer i et hektisk arbejdsmiljø er at fastholde og udvikle de gode medarbejdere.

På vores medarbejderudviklingskursus sætter vi fokus på denne udfordring og hjælper din virksomhed med at optimere dine medarbejderes individuelle præstationer, som i sidste ende vil gavne den samlede team-performance og virksomheden som helhed.

Vi tror på, at en positiv medarbejderudvikling skabes ved at fokusere på den enkelte medarbejders motivation og inspiration i det daglige arbejde. Hvilke arbejdsopgaver foretrækker medarbejderen? Hvilke arbejdsopgaver vil han eller hun helst undgå? Og hvordan løser din medarbejder disse opgaver? For nogle medarbejdere kan det være svært at definere, hvad der gør at de trives på jobbet, eller hvad der skaber frustration i deres hverdag. Derudover kan der være medarbejdere, som slet ikke har gjort sig tanker om deres arbejdsrutiner, om noget skal forbedres samt hvordan eller hvorfor.

Gennem individuelle coaching-forløb sætter vi fokus på den enkelte medarbejders styrker og svagheder, samtidig hjælper vi medarbejderen med at reflektere over egen indsats. Vi identificerer de områder, hvor medarbejderen kan styrke sin præstation og udvikle sine personlige og faglige kompetencer.

I samarbejde med dig skræddersyer vi vores workshops, så de matcher dine behov og fokuserer på de områder, hvor dine medarbejdere efterspørger udvikling og forbedring.

Jeg vil gerne vide mere.

Book et 20 minutters online møde med Hanna Schönström-Lund